XE TẢI DONGBEN

Tặng Bảo Hiểm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 868 Kg

Kích thước thùng: 2500 x 1390 x 1320mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng Bảo Hiểm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 930 Kg

Kích thước thùng: 2710 x 1465 x 1400 mm mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 200 lít xăng

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 930 Kg

Kích thước thùng: 2080 x 1460 x 1290mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng Bảo Hiểm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 650 Kg

Kích thước thùng: 1410 x 1460 x 1290mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 200 lít xăng

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 2450 x 1460 x 1480 mm mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000km

Tặng Bảo Hiểm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 2450 x 1460 x 1480 mm mm

Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000km

Tặng 150 lít xăng

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 930 Kg

Kích thước thùng: 2710 x 1465 x 1400 mm mm

Bảo hành:  5 năm hoặc 150.000km

Tặng 200 lít xăng

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 2900 x 1650 x 1610 mm mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng Bảo Hiểm

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 2900 x 1650 x 1610mm

Bảo hành:  5 năm hoặc 150.000km