XE TẢI JAC

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng camera hành trình

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 1880 mm mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng camera hành trình

Tặng 200 lít dầu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1840 x 1880 mm mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 3495 Kg

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 1880 mm mm

Bảo hành: 5 Năm hoặc 150.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 3495 Kg

Kích thước thùng: 4380 x 1840 x 1880 mm mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 1550 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 990 Kg

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 1550 mm mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng camera hành trình

Trọng tải: 6650 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2130 x 2100 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Tặng camera hành trình

Tặng 200 lít dầu

Trọng tải: 6650 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2130 x 2100 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8350 Kg

Kích thước thùng: 7620 x 2280 x 2150 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Tặng 200 lít dầu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8350 Kg

Kích thước thùng: 7620 x 2280 x 2150 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng camera hành trình

Trọng tải: 9100 Kg

Kích thước thùng:7000 x 2280 x 2150 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Tặng camera hành trình

Tặng 200 lít dầu

Trọng tải: 9100 Kg

Kích thước thùng:7000 x 2280 x 2150 mm mm

Bảo hành: 60 tháng hoặc 150.000km

Dự án hud mê linh